Analiza strumieniowa i mapowanie procesów

Z definicji analiza strumieniowa  jest  metodą obliczeniową, która pozwala na prześledzenie jak przebiegają strumienie przepływu towarów w magazynie. Od wejścia, poprzez wszystkie procesy, po przygotowanie do wysyłki. Najbardziej obrazowo przedstawiają to wykresy Sankeya, na których widać ścieżki przepływu wraz z procesami zawartymi w tych ścieżkach. 

Wykres Sankey'a jest graficzną formą wyrażającą strumień przepływu, gdzie szerokość strumienia jest zależna od wielkości danego przepływu. Im szerszy strumień, tym większy przepływ. Dzięki takiemu zobrazowaniu szybciej można zdefiniować newralgiczne miejsca i wyznaczyć punkty krytyczne dla przebiegu strumienia.

Przykład wykresu Sankey'a dla analizy strumieniowej

Mapowanie procesów i optymalizacja

W mapowaniu procesów niezbędne jest zdefiniowanie poniższych elementów:

 • Początku i końca procesu w rozumieniu ich przebiegu
 • Struktury procesu tj. jakie części składowe wpływają na proces
 • Miejsc wejścia do i wyjścia z procesu lub jego elementów pośrednich
 • Osób (tzw. aktorów lub właścicieli procesu), które biorą udział w procesie (należą do nich pracownicy magazynu, produkcji, dostawcy itp.) 
 • Właściciela lub osoby zarządzającej i nadzorującej proces
 • Kryteriów oceny efektywności (optymalna ilość to 4 wskaźniki efektywności).
 • Wpływu na całość łańcucha procesowego wyrażony wskaźnikami kluczowymi dla procesu
 • Narzędzi do pomiaru efektywności
 • Kryteriów i narzędzi do sterowania procesem
 • Zasobów niezbędnych w realizacji procesu, które mają jednocześnie wpływ na koszty (m.in. zasoby ludzkie, środki materialne, IT) 
 • Scenariuszy odstępstw od zasadniczego procesu
 • Niezbędnej dokumentacji przebiegu procesu.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami