Audyt logistyczny magazynu - ekspercka ocena aktualnej logistyki w firmie

Audyt logistyczny (u nas nazywany: "Quick Check" - to, w uproszczeniu mówiąc, ocena aktualnego stanu logistyki w przedsiębiorstwie. Na tym etapie zbieramy wszelkie dane, które mogą być pomocne w analizie stanu bieżącego. Są to między innymi informacje o: produkcie, pracownikach (stan zasobów ludzkich i ich organizacja), stan obecny automatyzacji procesów (aktualny stan, możliwościach i zapotrzebowanie na rozbudowę) i wydajności (w których miejscach obecnie wydajność jest najmniejsza i gdzie tkwi problem).

Cele audytu logistycznego

Dzięki audytowi magazynu dowiesz się, na ile sprawnie Twoja logistyka realizuje swoje zadania i czy w pełni wykorzystujesz jej potencjał. Nasi audytorzy dokonają wnikliwej diagnozy sytuacji logistycznej w Twojej firmie oraz zidentyfikują najważniejsze problemy i możliwości w poniższych obszarach:

  1. warunków prowadzenia obecnych procesów
  2. infrastruktury (stanu obecnego, możliwości rozbudowy, automatyzacji)

Po dokonaniu powyższej oceny audytor jest w stanie wskazać najlepsze, optymalne rozwiązanie, które pozwoli na wydajniejszą pracę magazynu, a co za tym idzie - całego przedsiębiorstwa.

Zamów już teraz

Ocena bieżącego stanu magazynu poprzez audyt logistyczny

Audyt Quick Check opiera się przede wszystkim na ocenie stanu obecnego magazynu i procesów. Oto kilka punktów wymaganych podczas audytu:

  • Wstępna diagnoza logistyki firmy
  • Identyfikacja wszystkich elementów łańcucha logistycznego
  • Dobór środków technicznych lub organizacyjnych do przeprowadzenia optymalizacji procesów (magazynowych, produkcyjnych, dystrybucyjnych)
  • Sprawdzenie podatności przedsiębiorstwa na automatyzację
  • Analiza kluczowych parametrów, od których zależy podjęcie decyzji o planowaniu automatyzacji procesów (zasoby ludzkie, liczba pracowników związanych z procesem magazynowym, kryterium linii zleceń)
  • Znalezienie ukrytego potencjału oszczędności w rozumieniu zwiększenia efektywności procesów
  • Dostarczenie podstaw do podejmowania trafnych decyzji biznesowych

Zamów audyt

Wynik audytu magazynu

Wynikiem audytu jest zdefiniowana i uzasadniona ścieżka przeprowadzenia optymalizacji magazynu. Przy użyciu mapowania procesów czy analizy strumieniowej (usługa uzupełniająca wyniki audytu) uzyskujemy dokładny przebieg procesów logistycznych w magazynie i jesteśmy w stanie wskazać miejsca, które wymagają poprawy.

Audyt logistyczny jest punktem wyjściowym do szerokiego planowania logistyki w przedsiębiorstwie: koncepcyjnego master planu i szczegółowego detail planu jako przygotowania do koniecznych inwestycji.

Interesuje Cię audyt logistyczny magazynu? Skontaktuj się z nami. Dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązania dla Twojego przedsiębiorstwa i przedstawimy rzeczywisty okres ROI (zwrotu z inwestycji logistycznej).

Skontaktuj się z nami