Jasne rozwiązania,
prosta logistyka

Planowanie logistyczne - koncepcyjne i szczegółowe

Po wykonaniu Audytu Quick Check możemy przystąpić do planowania logistyki w przedsiębiorstwie. Mamy już odpowiednią ilość danych analitycznych i wnioski, dzięki którym nowa wersja magazynu będzie wydajniejsza i pozwoli na oszczędności. W planowaniu logistycznym wyróżniamy dwa etapy:

 1. Planowanie koncepcyjneMaster Plan
   
 2. Planowanie szczegółoweDetail Plan

Ze względu na formę budynku, infrastrukturę, strukturę zleceń czy specyfikację techniczną urządzeń, nie istnieją dwa jednakowe rozwiązania logistyki magazynowej.


Master Plan - planowanie koncepcyjne

Realizację projektu logistycznego zaczynamy od ogólnego Master Planu, który stanowi pierwszy, po audycie, etap realnego planowania magazynu. Każdy Master Plan wymaga indywidualnego podejścia do konkretnego przedsiębiorstwa i musi zostać przygotowany na bazie:

 1. uniwersalnych zasad, takich jak:
  • ​​chaotyczne składowanie,
  • oddzielone strumienie przepływu towarowego,
  • struktury ABC magazynowania, etc
    
 2. rozwiązań technicznych, w tym:
  • ​​systemów regałowych,
  • urządzeń przenośnikowych,
  • automatycznych systemów kompletacji
    
 3. oraz w oparciu o potrzeby klienta

Konstrukcja każdego Master Planu opiera się na tych samych, uniwersalnych regułach, jednak uwzględnione podczas planowania zmienne, indywidualne dla każdego przedsiębiorstwa sprawiają, że nie istnieją dwie, identyczne koncepcje czy plany uniwersalne, dobre dla każdej firmy. Każdy Master Plan jest ściśle dostosowany do konkretnego przedsiębiorstwa, budynku i pozostałej infrastruktury, a także do dostępnych urządzeń i rozwiązań z zakresu automatyki oraz specyficznych potrzeb i oczekiwań klienta.

Jak przebiega Master Planowanie?

By powstał Master Plan, konieczna jest najpierw identyfikacja podstawowych wielkości logistycznych przepływów w przedsiębiorstwie. Wielkości te muszą zostać określone zarówno ilościowo, jak i jakościowo – identyfikuje się więc również struktury zadaniowe lub zlecenia realizowane w następujących po sobie procesach.

Zebrane dane umożliwiają analizę statystyczną i przepływową procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. W ramach statystyki wykonuje się analizy statyczne w odniesieniu do czasu bądź węzła procesowego, z kolei analizy przepływowe są dynamiczne i umożliwiają określenie natężenia przepływu pomiędzy punktami procesu. Na podstawie wyników analiz, możliwe jest przewidywanie i mapowanie przyszłych procesów, zachodzących w firmie, co daje podstawy do wstępnego planowania. Znając zmienne parametry, wpływające na efektywność procesów, oraz oczekiwania co do wyników, możemy stworzyć optymalne dla danych warunków koncepcje magazynu i przepływu towarów w przedsiębiorstwie. Rozwiązania optymalizacyjne mogą obejmować m.in. przemodelowanie przestrzeni magazynowej, dobór systemów składowania i rozwiązań z zakresu automatyki magazynowej. Założenia zawarte w Master Planie docelowo prowadzić mają do zwiększenia efektywności, likwidacji tzw. wąskich gardeł w logistyce magazynowej, rozdzielenia krzyżujących się przepływów towarów itd. Master Plan uwzględnia ponadto poparte wynikami analiz uzasadnienia dla poszczególnych koncepcji, a także kalkulację kosztów wdrożenia poszczególnych rozwiązań.

Elementy Master Planu

W ramach planowania koncepcyjnego:

 • wykonujemy analizę danych dotyczących zamówień i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie (w oparciu o audyt Quick Check)
 • przygotowujemy 2-3 projekty magazynu z uzasadnieniem użytych technologii
 • kalkulujemy koszty wdrożenia planu optymalizacji magazynu

zamów master plan


Detail Plan - planowanie szczegółowe

Dla każdej firmy przygotowujemy dedykowany Detail Plan, który zawiera unikalny pomysł na lepszą logistykę. Może to być na przykład specyficzna reguła przyjęć towaru lub metoda sortowania i rozdzielania w magazynie.

Elementy Detail Planu to:

 • szczegółowe zaplanowanie logistyki przepływu towarów
 • opracowanie wymagań dotyczących nowej organizacji magazynu
 • szczegółowy opis funkcjonalności i automatyzacji magazynu
 • projekt systemu magazynowego WMS
 • specyfikacja techniczna parametrów projektu

zapytaj o szczegóły

Parametry uwzględniane w Detail Planie

Koncepcje powstają w trakcie intensywnych studiów przypadków w połączeniu z oczekiwaniami Klientów i ich odbiorców. Automatyczne systemy magazynowe lub kompletacyjne projektujemy po analizie potrzeb Klienta, z uwzględnieniem takich parametrów, jak m.in.:

 • specyfika towaru i jego właściwości fizyczne
 • strumienie przepływu towarowego
 • planowany wzrost / ekstrapolacja
 • warunki i możliwości rynku pracy w okolicy zakładu
 • zdolności do finansowania projektu
 • dostępność infrastruktury (działka, hala)

W nowoczesnych firmach doradczych, jaką bez wątpienia jest LL Services, do planowania i opisywania procesów logistycznych używa się innowacyjnych rozwiązań typu modelowanie 3D i wirtualna rzeczywistość. Zobacz jak to się robi u nas:

 MODELOWANIE 3D skontaktuj się z nami


Dlaczego warto planować magazyn z LL Services?

 • bezpiecznie zamodelujesz przyszłe procesy logistyczne
 • zobaczysz swój przyszły magazyn w 3D (dysponujemy nowoczesnymi narzędziami planistycznymi)
 • zoptymalizujesz procesy logistyczne zachodzące w przedsiębiorstwie
 • wykorzystasz w maksymalnym stopniu powierzchnię magazynów
 • zautomatyzujesz pracę magazynu
 • zwiększysz wydajność pracowników
 • zoptymalizujesz zarządzanie środkami transportowymi
 • zredukujesz koszty i skrócisz czas inwestycji magazynowych (zwłaszcza w przypadku budowy lub gruntownej modernizacji magazynu)
 • unikniesz ryzyka błędnych, nierentownych, niedopasowanych inwestycji
 • zwiększysz bezpieczeństwo pracy

Interesuje Cię niezależny od dostawców projekt logistyczny? Skontaktuj się z nami. Dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązania dla Twojego przedsiębiorstwa i przedstawimy okres ROI (zwrotu z inwestycji logistycznej).

zadzwoń lub napisz

Tę stronę oceniły już 4 osoby.
Średnia ocen to 4.75 na 5 możliwych.
Brak oceny