Jasne rozwiązania,
prosta logistyka

Słownik pojęć logistycznych

Analiza strumieniowa w logistyce

Metoda obliczeniowa bazująca na wykresach Sankey‘a wskazująca przebieg, zależności i rezultaty strumieni wchodzących i wychodzących jednostek w magazynie przechodzących na swojej drodze kolejne procesy przygotowania do wysyłki.

Czytaj dalej
Automatyka magazynowa

Zbiór maszyn i urządzeń połączonych w jednej platformie sterowania dającej dzięki swoim algorytmom możliwość obsługi magazynu i realizacje zadań polegających na kontroli przepływu strumieni towarowych. Automatyzacja magazynu pozytywnie wpływa na procesy logistyczne, w tym na: przepływ, składowanie i wysyłkę towarów. Pozwala zaoszczędzić zasoby ludzkie, czas i pieniądze.

Czytaj dalej
Detail Plan

Szczegółowe planowanie organizacji magazynu i przepływu logistycznego w firmie. Detail Plan uwzględnia przede wszystkim:

  • oczekiwania klienta
  • automatyzację systemów magazynowych
  • właściwości fizyczne towaru i ew. specjalne warunki transportowania
Czytaj dalej
Doradztwo logistyczne

Nazywane jest inaczej  konsultingiem logistycznym, to zbiór usług w zakresie optymalizacji obecnego stanu logistyki i magazynowania w przedsiębiorstwie. Opiera się o praktyczne spojrzenie na dotychczasowe działania, znalezienie najsłabszych punktów i ich optymalizacja oraz określenie możliwości dalszego rozwoju.

Czytaj dalej
Mapowanie procesów

Graficzne przedstawienie operacji i procesów wraz ze wzajemnym ich powiązaniem. Opisując poszczególne elementy mapy procesu stosuje się symbole i ikony graficzne.

Czytaj dalej
Master Plan

Planowanie koncepcyjne - pierwsza faza realnego planowania magazynu, następująca po audycie. Podczas Master Planowania uwzględnia się potrzeby klienta, najważniejsze zasady magazynowania (analiza następujących po sobie procesów, wielkości logistycznych przepływów) oraz dostępne rozwiązania techniczne (regały, przenośniki, automatyzacja).

Czytaj dalej
Quick Check

Tak zwany szybki audyt procesów logistycznych, którego zadaniem jest rozpoznanie aktualnej sytuacji w magazynie i propozycja optymalizacji zachodzących w nim procesów.

Czytaj dalej
Projekt logistyczny magazynu

Zbiór czynności (np. Master Plan) i etapów ich wykonania, których celem jest rozplanowanie procesu logistycznego wewnątrz magazynu w zakresie trzech głównych czynników:

  • czasu
  • kosztów
  • jakości
Czytaj dalej
Wykres Sankeya

Inaczej zwany wykresem strumieniowym, to graficzne przedstawienie bilansu (np. materiałowego, energetycznego). Obraz składa się z pasm o odpowiedniej szerokości, proporcjonalnej do reprezentowanej wielkości. Ważne na wykresie Sankeya jest to, że sumaryczna szerokość pasm wejściowych jest równa sumarycznej szerokości pasm na wyjściu. Dzięki wykresom strumieniowym w łatwy sposób można zidentyfikować miejsca, w których dochodzi do strat procesowych (analiza strumieniowa).

Czytaj dalej