Jasne rozwiązania,
prosta logistyka

Optymalizacja i automatyzacja magazynu

Optymalizacja magazynu – maksymalne wykorzystanie zasobów

Optymalizacja w logistyce polega na wzmacnianiu efektywności procesów logistycznych we wszystkich lub wybranych obszarach (zaopatrzenie, produkcja, magazyn, dystrybucja, transport, etc.), aby w maksymalnym stopniu wykorzystać posiadany przez firmę potencjał. Jej efektem jest wzrost wydajności i rentowności pracy.


Dzięki optymalizacji magazynu:

 • usprawnisz przebieg i zwiększysz efektywność procesów magazynowych (krótszy czas operacji, mniejsza ilość błędów)
 • zwiększysz wydajność pracy magazynu
 • w pełni wykorzystasz potencjał powierzchni magazynowej
 • ograniczysz tzw. "wąskie gardła" i przestoje
 • zyskasz wnikliwą kontrolę nad stanami magazynowymi
 • we właściwy sposób rozwiążesz specyficzne dla swojego przedsiębiorstwa problemy
 • zoptymalizujesz koszty logistyczne
 • przygotujesz swoją firmę do dalszego rozwoju

Automatyzacja magazynu – zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów

Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w magazynie umożliwia zoptymalizowanie całego procesu przepływu towarów. Na automatykę magazynową składają się takie aspekty jak m.in. zwiększenie powierzchni (np. poprzez stosowanie regałów o podwójnej głębokości składowania), poprawa przepustowości (wykorzystanie układnic z pomostami przeładunkowymi), eliminacja błędów ludzkich poprzez stosowanie zindywidualizowanych urządzeń pobierających, rozwiązań samojezdnych i systemów satelitarnych. Odpowiednie rozwiązania technologiczne i informatyczne dobierane są indywidualnie do każdego magazynu, co gwarantuje skuteczność inwestycji.

Automatyka magazynowa to wymierne korzyści dla Twojej firmy – dzięki niej:

 • praca magazynu będzie wydajniejsza i dokładniejsza,
 • skróceniu ulegnie czas trwania procesów,
 • jakość produktów ustabilizuje się,
 • koszty magazynowania będą niższe,
 • będziesz mieć pełną kontrolę nad stanami magazynowymi,
 • zminimalizowane zostanie ryzyko wywołanych czynnikiem ludzkim błędów w procesach magazynowych,
 • przepływ informacji w firmie będzie sprawniejszy,
 • zatrudnienie dodatkowych pracowników nie będzie konieczne.
   

Co obejmują nasze usługi z zakresu optymalizacji i automatyki?

Dzięki doświadczeniu naszych pracowników i odpowiedniej wiedzy możemy pomóc w takich tematach jak:

 • projektowanie magazynu – przygotowany przez nas projekt określi optymalną powierzchnię i pojemność magazynu, przy uwzględnieniu indywidualnych cech, takich jak m.in. specyfika prowadzonej działalności, lokalizacja, warunki zabudowy i potrzeby Twojej firmy – dzięki optymalizacji magazynu  już na etapie projektu, nowo powstały obiekt będzie efektywny, wygodny w użytkowaniu, a także tańszy w utrzymaniu,
 • automatyka magazynowa – na podstawie analizy procesów logistycznych w firmie oraz zidentyfikowanych obszarów nierentownych i KPI dobieramy odpowiednie narzędzia informatyczne oraz przygotowujemy kompleksową koncepcję automatyzacji wraz z kosztorysem oraz okresem ROI,
 • project management – nasze działania z zakresu zarządzania projektem wdrożenia automatyzacji obejmują takie aspekty jak stworzenie harmonogramu prac, organizacja przetargu, prace nad dokumentacją procesu automatyzacji oraz nadzór przy wdrożeniu automatyki.
Tę stronę oceniły już 2 osoby.
Średnia ocen to 5.00 na 5 możliwych.
Brak oceny