Jasne rozwiązania,
prosta logistyka

Symulacja procesowa

Symulacje procesowe stają się niezastąpione na etapie planowania, gdy określamy wydajności pracowników, czy ilości potrzebnych stacji roboczych. Dodatkowo stanowiąc weryfikację założeń bazujących np. tylko na doświadczeniu zespołu projektowego, czy też samego klienta. Dzięki symulacjom możemy obrazować i analizować nie tylko zróżnicowane strumienie towarowe, a także zachowanie pracowników i ich interakcje wewnątrz magazynu. Pozwalają na przetestowanie zaplanowanego wyposażenia oraz zaprojektowanych procesów pod kątem dopasowania do specyfiki danej koncepcji, przed wprowadzeniem zmian w świecie rzeczywistym. Jesteśmy w stanie obserwować zachowania systemu na dowolnym poziomie szczegółowości oraz porównanie różnych scenariuszy, co pozwoli na wybranie najbardziej efektywnego wariantu.

SiM.png

Procesy, które możemy projektować w naszych symulacjach, to przede wszystkim:

  • Kompletacja manualna jedno-/wielozamówieniowa
  • Przyjęcie oraz pakowanie.
  • Sortowanie manualne.
  • Ręczne przygotowanie palet miksowanych.
  • Rozmieszczenie towaru na magazynie.
  • Rozładunek/załadunek samochodu.
  • Specjalne procesy manualne.
  • Zachowanie pracowników podczas ewakuacji.

Dzięki symulacjom procesowym, klient może porównać i sprawdzić wybrane procesy pod względem wydajności i funkcjonalności, jeszcze przed podjęciu decyzji o inwestycji lub też dokonać analizy biznesowej istniejących już procesów magazynowych.