Symulacja procesowa

Symulacje procesowe stają się interesującym uzupełnieniem na etapie planowania, gdy określamy wydajności pracowników, czy ilości potrzebnych stacji roboczych w odniesieniu do ich konfiguracji jako zmiennej. Poprzez zmianę parametrów zmiennych uzyskujemy dodatkową weryfikację założeń bazujących np. tylko na doświadczeniu zespołu projektowego, czy też samego klienta. Dzięki symulacjom możemy przedstawić dynamicznie i analizować nie tylko zróżnicowane strumienie towarowe, a także zachowanie pracowników i ich interakcje wewnątrz magazynu, gdy zmienną jest ilość pracowników pracujących w stacji. Pozwalają na przetestowanie zaplanowanego wyposażenia oraz zaprojektowanych procesów pod kątem dopasowania do specyfiki przedstawionego projektu, przed wprowadzeniem zmian w rzeczywistym środowisku magazynu. Jesteśmy w stanie obserwować zachowania na dowolnym poziomie szczegółowości oraz porównanie różnych scenariuszy, co pozwola na wybranie najbardziej efektywnego wariantu wujęciu konfiguracja sprzętowa - pracownicy.

SiM.png

Procesy, które możemy projektować w naszych symulacjach, to przede wszystkim:

  • Kompletacja manualna jedno-/wielostopniowa
  • Przyjęcie towaru oraz pakowanie zamówień.
  • Sortowanie manualne.
  • Ręczne przygotowanie palet do wysyłki.
  • Rozmieszczenie towaru w magazynie.
  • Rozładunek/załadunek samochodu.
  • Specjalne procesy manualne np. kontrola jakości lub pakowanie.
  • Zachowanie pracowników podczas ewakuacji.

Dzięki symulacjom procesowym, klient może porównać i sprawdzić wybrane procesy pod względem wydajności i funkcjonalności, jeszcze przed podjęciu decyzji o inwestycji lub też dokonać analizy biznesowej istniejących już procesów magazynowych.

Napisz do nas