Словник логістичних понять

Потоковий аналіз використовується в логістичному плануванні для окремих товарних груп для визначення пропускної здатності наступних технологічних вузлів на шляху даного потоку (наприклад, підготовка до комплектації, пакування тощо), яка залежить від продуктивності технологічного вузла (наприклад, людської праці, продуктивності обладнання), а також для визначення часу, за який даний потік може бути оброблений на кожному зазначеному вузлі.

Аналітичний метод аналізу потоку ідеально підходить для моделювання щоденних профілів замовлень з відомою кількістю персоналу або цільовою кількістю товарів у потоці. Він також дозволяє визначити межу потоку товарів, який може бути оброблений на даному складі з наявною або запланованою технічною інфраструктурою.

Анализ потока в логистике

Переваги застосування автоматизації на складах:

 • скорочення часу процесів
 • підвищення продуктивності складу
 • підвищення точності виконуваної роботи
 • зниження витрат на зберігання
 • підвищення контролю над складськими запасами
 • покращення обороту інформації
 • найраціональніше використання наявних людських ресурсів
 • зменшення кількості помилок (пов'язаних із людським фактором)

На що варто звернути увагу під час планування автоматизації складу?

 • виявлення нерентабельних зон потоку
 • аналіз KPI – ключові показники ефективності
 • визначення ROI - Return on Investment - рентабельність інвестицій у фінансовому та часовому вимірі
 • визначення витрат на машини, як на їх придбання, так і на експлуатацію

Детальний план - детальне планування приміщень та організації складу і логістичних потоків на складі. Детальний план в основному враховує:

 • визначення технічних параметрів машин та обладнання
 • ступінь автоматизації складських систем
 • фізичні властивості товару та особливі умови транспортування
 • аналіз та оптимізація потоку товарів
 • інфраструктуру - можливості площ ділянки, цеху
 • плановане зростання та можливості для розширення проєкту

Детальнішу інформацію про робоче планування ви можете знайти тут.

Логістичний консалтинг має ключове значення на підприємстві, коли:

 • виникає логістична проблема, що впливає на інші підрозділи компанії та потребує швидкого вирішення
 • реалізується новий інвестиційний проєкт, який потребує озробки нових процесів
 • вжито заходи, спрямовані на зниження витрат
 • компанія здійснює реструктуризацію зайнятості

Наступні аргументи на користь участі консультантів з логістики:

 1. технологічна компетентність і досвід: факт виконання великої кількості проектів у багатьох галузях консолідує відповідний досвід і забезпечує більшу базу рішень, включаючи орієнтацію на нові технології, що з'являються на ринку, їхні можливості та слабкі сторони стосовно конкретного випадку використання.
 2. добре знання ринку постачальників: база даних потенційних постачальників непропорційно більша, ніж у середньостатистичного користувача логістики, а також знання перевіреної компетенції, яка не базується на довідниковій інформації, а перевірена на практиці
 3. незалежність від постачальника технологій: більша незалежність консультантів від впливу постачальника, наприклад, під час обговорення продажів або реклами продукту, включаючи конкретні умови використання та фактичні показники, досягнуті на практиці
 4. широкий горизонт знань: у проектах автоматизації логістичних процесів необхідно знати, як різні технології взаємодіють між собою, щоб вони були взаємодоповнюючими, а не взаємовиключними - необхідний досвід у сферах автоматизації, механіки, ІТ, технологічної та операційної логістики, будівництва, пожежної безпеки, охорони праці, статики, ергономіки, аналітики процесів, товарних потоків і поведінки людини при взаємодії з елементами автоматизації
 5. Компетентність у сфері 3PL-послуг: при створенні логістичного центру з метою надання логістичних послуг іншим галузям необхідні знання процесів для інших товарних груп на додаток до власної продукції
 6. знання реалізації та управління проектом: під час реалізації проекту необхідно здійснювати компетентний нагляд за роботою субпідрядників і знати їхні методи, включаючи стандарти, що регулюють, і критерії, за якими систему можна вважати функціонально правильною і доступною для користувача на рівні, передбаченому стандартами або укладеними комерційними контрактами
 7. медіатор: під час реалізації проекту майже напевно виникатимуть ситуації, пов'язані з розбіжностями в інтересах - саме тут стане в нагоді об'єктивний погляд і вміння знайти позицію, прийнятну для всіх сторін проекту
 8. наявність інструментів планування: наявність набору інструментів для здійснення процесу аналізу потоків, концептуального планування, створення тендерної документації, управління проектами, нагляду за незалежним від постачальника запуском та ресурсами

Кожне картування процесу має містити такі елементи:

 • початок та кінець процесу
 • структуру процесу
 • вхід та вихід процесу або його складових
 • визначення учасників, залучених до процесу (постачальники, працівники тощо)
 • хто є власником процесу (у сенсі використання його результату) або хто відповідає за його нагляд
 • критерії оцінки ефективності (на практиці використовуються не більше 4 показників оцінки, оскільки занадто велика їх кількість може викликати взаємне виключення і в результаті - блокувати процес)
 • вплив на весь ланцюг процесів - для прикладу, це може бути індикатор придатності для вироблення кінцевого результату, так званий індекс участі в успіху
 • інструменти, що слугують для вимірювання
 • критерії та інструменти, які використовують для управління процесом
 • ресурси (людські, матеріальні, IT і т. д.), що служать для реалізації процесу, і одночасно впливають на витрати
 • сценарії відхилень від основного процесу
 • документація процесу

Process mapping

Процес МАЙСТЕР-ПЛАНУВАННЯ починається з визначення основних обсягів логістичних потоків як з кількісної сторони, так і структур, що впливають на вибір технології.

Результати статистичного аналізу (статичного з точки зору часової шкали для вузла процесу) або динамічного аналізу (визначення швидкості потоку процесу від точки до точки) стають основою для аналізу та картографування майбутніх процесів.

В результаті попереднього планування (високий рівень) створюється операційне визначення процесів, тобто опис передбачуваної діяльності або потоку товарів. У визначенні процесу ми також використовуємо методи, щоб визначити, які параметри будуть змінними і які ефекти (результати роботи процесу) ми очікуємо.

Побудова кожного майстер-плану ґрунтується на тих же принципах, проте фінально немає двох однакових майстер-планів. Кожен із них індивідуально враховує:

 • будівлю компанії
 • інфраструктуру
 • специфікації замовлень
 • обладнання та автоматику
 • потреби клієнта.

1) Формулювання, що часто зустрічається на практиці і в розмовах з клієнтами, засноване на припущенні, що в початковій фазі процесу не можна розглядати деталей процесу з глибиною, типовою для алгоритмів процесу

Збираються загальні дані щодо:

 • самого продукту
 • його розміщення
 • кількості працівників
 • поточного стану автоматизації
 • поточного товарного потоку
 • можливостей та потреб розвитку
 • аналізу логістичних процесів та їх ефективності

Логістичний проєкт складається з:

 1. визначення аналітичних даних
 2. потокового аналізу
 3. планування процесів для впровадження
 4. графічного проєкту розподілу процесів у просторі та часі
 5. визначення інвестиційного бюджету, кількості необхідних людських ресурсів, розрахунок рентабельності інвестицій
 6. функціонального аналізу процесів

Назва діаграм походить від імені Метью Х. Санкі - ірландського інженера, який першим використав вищезгаданий метод, щоб показати втрати енергії під час роботи парової машини (1898).

Блок-схеми можна використовувати для представлення потоків у системах будь-якого масштабу. У логістиці та складському господарстві вони використовуються для відображення потоків складських процесів, включаючи товари та енергію.

приклад:

Диаграмма Санки