Lubandy Logistic Services

Austria Video
Menu +43 664 964 50 56 office@ll-services-no-spam.eu

Projekt logistyczny

Projekt logistyczny niezależny od dostawców

Celem projektu logistycznego jest wykreowanie i/lub optymalizacja procesów przepływów ładunków i informacji w sferze logistyki. Opracowana dokumentacja zawiera konkretne rozwiązania z zakresu gospodarki magazynowej i transportu wewnętrznego, zgodne z obowiązującymi normami, pozwalając kadrze kierowniczej na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych.

Projektowanie logistyki obejmuje szczegółową analizę statystyczną przepływów i wariantowe planowanie, ze szczególnym naciskiem na ROI (stopa zwrotu z inwestycji).

Unikatowy Master Plan

Każdy projekt logistyczny rozpoczynamy od ogólnego Master Planu, który przygotowujemy na bazie pewnych uniwersalnych zasad (chaotyczne składowanie, oddzielone strumienie przepływu towarowego, struktury ABC magazynowania, etc.) oraz rozwiązań technicznych (systemy regałowe, urządzenia przenośnikowe, automatyczne systemy kompletacji) oraz w oparciu o potrzeby klienta. Ze względu na formę budynku, infrastrukturę, strukturę zleceń czy specyfikację techniczną urządzeń, nie istnieją dwa jednakowe rozwiązania logistyki magazynowej.

Detail plan dopasowany do potrzeb

Dla każdej firmy przygotowujemy dedykowany Detail Plan, który zawiera unikalny pomysł na lepszą logistykę. Może to być na przykład specyficzna reguła przyjęć towaru lub metoda sortowania i rozdzielania w magazynie. Koncepcje powstają w trakcie intensywnych studiów przypadków w połączeniu z oczekiwaniami Klientów i ich odbiorców. Automatyczne systemy magazynowe lub kompletacyjne projektujemy po analizie potrzeb Klienta, z uwzględnieniem takich parametrów, jak m.in.:

Unikatowy i rozwojowy projekt logistyczny

Powstający projekt automatyzacji magazynu jest nie tylko unikatowy – dedykowany konkretnemu przedsiębiorstwu, ale również rozwojowy - opierając się na danych z przeszłości, dokonujemy prognoz na najbliższe kilka lat. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, uwzględniamy w nim:

Dlaczego warto?

Interesuje Cię niezależny od dostawców projekt logistyczny? Skontaktuj się z nami. Dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązania dla Twojego przedsiębiorstwa i przedstawimy okres ROI (zwrotu z inwestycji logistycznej).

Skontaktuj się z nami

zobacz również: