Прості рішення, проста логістика

Оптимізація та автоматизація складу

Оптимізація – максимальне використання ресурсів

Оптимізація в логістиці полягає у підвищенні ефективності логістичних процесів у всіх або окремих галузях (постачання, виробництво, склад, дистрибуція, транспортування тощо), щоб максимально використовувати наявний у компанії потенціал. Її результатом є підвищення продуктивності та рентабельності роботи.


Завдяки оптимізації складу:

  • покращується протікання та підвищується ефективність складських процесів (зменшується час операції, менша кількість помилок)
  • підвищується продуктивність роботи складу
  • повністю використовується потенціал складського простору
  • зменшується кількість т.зв. "вузьких місць" та простоїв
  • ви отримуєте ретельний контроль над своїми складськими запасами
  • правильним способом вирішуються специфічні для вашого підприємства проблеми
  • оптимізуються витрати на логістику
  • ви готуєте свою компанію для подальшого розвитку

 

Nobody has rated this page yet.
Be first!
Not rated yet