Lubandy Logistic Services

Austria Video
Menu +43 664 964 50 56 office@ll-services-no-spam.eu

Aktualności

Analiza strumieni towarowych wewnątrz magazynu za pomocą oprogramowania UMBERTO NXT

W ostatnim tygodniu firma nasza uzupełniła zakres swoich kompetencji w dziedzinie analiz danych. Pozyskane umiejętności mogą zostać wykorzystane w logistycznym planowaniu dystrybucji. Przy pomocy specjalizowanego oprogramowania – UMBERTO NXT – możemy w sposób strukturalny i graficzny przedstawić zróżnicowane strumienie towarowe wewnątrz magazynu łącząc logicznie kolejne kroki procesowe i badać jednocześnie ich wydajności w funkcji wartości przepływu ilościowego. Zebrane w ten sposób informacje są pomocne podczas optymalizacji magazynu. Narzędzie to pozwala na generację wyników zarówno w formie graficznych wykresów Sankeya jak i tablic wynikowych z możliwością dalszej obróbki danych w bazach danych lub arkuszach kalkulacyjnych. Stworzone w ten sposób pakiety danych mogą służyć zarówno w audycie logistycznym, jak również w organizacji i projektowaniu magazynu.